Enova forbedrer støtten til varmepumper i yrkesbygg

For å sikre klimavennlig og fleksibel bruk av varme i bygg og industri støtter Enova installering av varmesentraler basert på fornybar energi som varmepumper og fast biobrensel. Enova har nå forbedret disse støtteprogrammene.

- Vi har gjort flere endringer. For det første så øker vi det maksimale støttebeløpet du kan motta under vårt program Varmesentral forenklet fra 100 000 til 200 000 kroner. Dermed blir det enklere for flere å søke støtte til bestemte typer varmesentraler. Støtten blir beregnet ut fra hvor mye kapasitet varmesentralen må ha, og det er lett for søkerne å finne ut hvilken støtte de får. De får en rask avklaring, og det er enkelt å dokumentere gjennomføringen, forklarer programsjef for bygg og varme i Enova, Helle H. Grønli.

Helle GrønliHelle Grønli, programsjef for bygg og varme i Enova. Bilde: ENOVA SF

Øker støttesats

Endringer gjøres også i programmet Varmesentral utvidet.

-Vi øker støttesatsen fra dagens 80 øre pr. kWh fornybar energi til 1 krone. Lavere priser på elektrisitet og utviklingen i markedet tilsier at støttebehovet har gått opp, sier Grønli.

NOVAP positive

NOVAP er positive til de endringer som er gjort i støtteprogram for varmepumper i yrkesbygg. Vi håper dette fører til at enda flere yrkesbygg får installert miljøvennlige varmepumper for oppvarming og kjøling, sier Einar Gulbrandsen, informasjonssjef i NOVAP. Vi mener det er riktig å øke støttesatsen i programmet Varmesentral utvidet, og skulle gjerne ha sett en tilsvarende økning i støttesats for Varmesentral forenklet.

Helle Grønli fra Enova vil på Varmepumpekonferansen den 3. april presentere endringer som er gjort i Enovas støtteprogrammer for bolig og næringsbygg. Hun vil her også informere om krav til energimåling av varmepumper som gjelder fra 1. mars 2014.

Meld deg på Varmepumpekonferansen 2014 her >>>

Les mer om tilskuddsordningene på Enovas nettsider.