Energimerking av varmepumper

Fra 1. juni 2013 vil det komme nye krav til energimerking for luft/luft varmepumper.

Innen EU har det fra 1. januar 2013 vært nye krav til energimerking av luft/luft varmepumper, og fra 1. juni vil dette regelverket også være en del av EØS-avtalen. Dette innebærer at det for luft/luft varmepumper skal beregnes en årsvarmefaktor(SCOPE). Denne faktoren kan beregnes for kaldt, middels og varmt klima. Merkeskalaen vil også utvides slik at denne nå går til A+++.

Energimerking av varmepumper

Energimerking av luft/vann og vann/vann varmepumper

I februar 2013 ble det vedtatt at luft/vann og vann/vann varmepumper også skal energimerkes. Disse varmepumpene vil energimerkes slik at det vil være mulig å se hvor effektive de er sammenlignet med andre oppvarmingssystemer som olje-, gass-, og elkjeler. Den europeiske varmepumpeforeningen har vært en pådriver for at alle oppvarmingssystemer skal ha et felles energimerke, og det er klare forventninger i bransjen om at dette vil stimulere salget av energieffektive oppvarmingssystemer som varmepumpe.