Energimerkeordningen overføres til Enova

Olje- og energidepartementet tar sikte på å overføre den videre driften og utviklingen av energimerkeordningen for bygg fra NVE til Enova med virkning fra 1. juli 2016.Departementet er opptatt av at energimerkeordningen skal videreutvikles og ses i sammenheng med andre virkemidler. Ordningen kan for eksempel gi gevinster i et samspill med Enovas informasjonsvirksomhet og programutvikling. Departementet vil komme tilbake til en evaluering av energimerkeordningen.

Les hele saken på regjeringen.no >>>

 Energimerkeordningen overføres til Enova