Energibruken i husholdningene flater ut

Fra 1995 har energibruken i husholdningene flatet ut på et nivå rundt 45 TWh. Energibruken per kvadratmeter har gått ned, men på grunn av befolkningsvekst er total energibruk stabil.

En av grunnene til denne positive utviklingen er økt bruk av varmepumper for oppvarming av boliger. Det er i 2012 mer enn 600 000 boliger i Norge som har installert varmepumpe. I rapporten fremkommer det også at andelen energi til oppvarming av bolig er høyere enn tidligere antatt. NVE skriver i rapporten at nye studier viser at ca. 66 prosent av energibruken går til romoppvarming, mens det tidligere har vært antatt at denne andelen er 58 prosent. I tillegg går 12 prosent av energibruken til oppvarming av tappevann. Det at en høyere andel av energibehovet i boliger er for oppvarming medfører at det blir mer lønnsomt å installere en varmepumpe.

Last ned rapporten her >>>

Energibruksrapporten 2012

Bilde: NVE