Viktig informasjon angående Oslo kommunes Klima- og energifond

Ifølge EØS’ regler for statlig støtte gis det ikke anledning til å gi dobbel støtte til ett og samme tiltak. Både Oslo kommunes Klima- og energifond og Enovas støtteordning er forpliktet til å følge disse reglene, hvilket betyr at Oslo kommunes støtteordning må samordnes med Enovas landsomfattende støtteordning. Dette er nå gjort ved at ved at de tiltakene som får støtte fra Enova er fjernet fra Klima- og energifondets støtteordning.

Enova har nylig revidert sin støtteordning for husholdninger og gir nå tilskudd til følgende tiltak:

  • Utfasing av oljekjel (overgang til fornybar energi)
  • Omlegging av elektrisk oppvarming til vannbåren fornybar varme
  • Etablering av solfangeranlegg
  • Sentralt varmestyringssystem

Det gis derfor ikke lenger støtte til disse tiltakene fra Oslo kommunes Klima- og energifond. Endringen ble besluttet 23. mai 2014 og hadde umiddelbar virkning.

Mer informasjon om Enova og tiltakene de støtter er tilgjengelig på deres nettsider, www.enova.no. Spørsmål om deres støtteordning kan rettes til Enovas svartjeneste på telefon 800 49 003, eller pr. e-post til svarer@enova.no

Ved behov vil også Oslo kommunes Klima- og energifond kunne gi veiledning i den videre søknadsprosessen hos Enova. De svarer på dine spørsmål på telefonnummer 22 92 14 00 eller e-post enok@reintertsen.com.