Endringer i Enovas støtteordninger

Enova gjør nå endringer i sitt støtteprogram for eksisterende bygg som vil gi større forutsigbarhet for søkere.

Predefinerte energitiltak skal gjøre det enklere for søkere å velge de mest effektive tiltakene. Allerede i søknadsprosessen vil søker få et estimat på hvor stor støtten kan bli. Enova tar også bort nedre kWh-grense for å søke støtte, slik at tilbudet blir tilgjengelig for flere prosjekt.

-  Med dette har Enova åpnet for at enda flere tiltak innen bygg kvalifiserer til støtte. Dette er en naturlig utvikling i Enovas langsiktige arbeid med å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon. Jeg oppfordrer alle byggeiere til å gjennomføre tiltak som reduserer energibruken eller innebærer en omlegging til fornybare energikilder, sier statssekretær i Olje- og energidepartementet, Ane Hansdatter Kismul.

Støtteprogrammet for eksisterende bygg retter seg mot yrkesbygg, borettslag og boligsameier. Det innebærer økonomisk støtte til tiltak som reduserer energibruken eller omlegging til fornybare energikilder.

Umiddelbar indikasjon

- Søkerne vil få en tydelig og tidlig indikasjon på støttenivået. Vi mener dette gir kunden større forutsigbarhet, og oss mulighet til å saksbehandle sakene raskere sier markedssjef Christian Hemmingsen i Enova.

NOVAP positive

NOVAP synes det er positivt at man forenkler og gjør støtteordningene mer forutsigbare, sier Bård Baardsen i Norsk Varmepumpeforening. Vi synes også det er positivt at man fjerner den nedre kWh grensen for søknader slik at tilbudet blir tilgjengelig for alle. Så lenge Enova er finansiert ved at alle betaler et påslag på strømregningen mener vi det er naturlig at støtteordningene favner spå bredt som mulig, uttaler Baardsen.