Anvendelse

Varmepumper kan brukes til å dekke både oppvarmings- og kjølebehov i en rekke anvendelser. Det forskes mye på varmepumpetekonologi og det vil komme nye anvendelsesomåder. Varmepumper brukes i hovedsak på disse områdene:

  • Oppvarming og kjøling av boliger
  • Oppvarming av kjøling boligblokker/borettslag
  • Oppvarming og kjøling av næringsbygg
  • Fjernvarme og fjernkjøling i byer og tettsteder
  • Oppvarming av veksthus
  • Oppvarming, avfukting og varmegjenvinning i idretts- og svømmehaller
  • Industrien: Tørking, oppvarming av prosessvann, inndamping, destillasjon og dampproduksjon

Eksempler på ulik anvendelse

Boligblokker/ borettslag:
Ammerudlia borettslag, Kollen borettslag, Sponviken borettslag

Fjernvarme:
Hafslunds fjernvarmeanlegg på Skøyen i Oslo, Fjernvarmeanlegget i Sarpsborg , Fjordvarmeanlegg i Eid kommune

Industri:
Hybridvarmepumpe på Nortura Rudshøgda

Næringsbygg:
Ekebergrestauranten i Oslo