300 før fristen

Norsk Varmepumpeforening oppnådde 300 f-gass-sertifikater gjennom sine kurs før fristen gikk ut – og fortsetter med kurs i hele høst.

Alle som monterer varmepumper og jobber med kuldekretser i varmepumper og kjøleanlegg måtte bli f-gass-sertifisert før 1. september 2013.

– Vi er fornøyde med at vi har sørget for en betydelig andel av sertifikatene så langt, sier daglig leder Bård Baardsen i Novap. For mens det finnes 12 godkjente eksamenssentre landet over, har Novap sørget for omtrent hvert fjerde sertifikat så langt.

– Hittil er om lag 1250 sertifisert, og dermed er vi omtrent halvveis i forhold til behovet vi hadde anslått overfor myndighetene, opplyser daglig leder Lisbeth Solgaard i Isovator, som er nasjonalt sertifiseringsorgan for f-gass forordningen og de tilhørende sertifikatene.

Ulovlig uten sertifikat

– De som ikke har tatt f-gass-sertifikat ennå, har ikke har lov til å montere varmepumper eller jobbe med kuldekretser før de har sertifisert seg, understreker Baardsen. Og det holder ikke med personell-sertifikat.

– Bedriftene må også bli sertifisert, men til nå har bare ca. 150 av dem gjort det, sier Solgaard. Ifølge Isovator finnes det minst 500 bedrifter som trenger denne sertifiseringen.

– De som ikke har sertifikat, jobber rett og slett ulovlig etter 1. september, understreker Solgaard.  Novap har i samarbeid med VKE (Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi ) laget et internkontroll-system for bedriftsgodkjenning i f-gass. (http://www.novap.no/internkontroll).

300 før fristen

Lisbeth Solgaard i Isovator gratulerer kurs- og informasjonsansvarlig Einar Gulbrandsen i Novap, som nå har uteksaminert mer enn 300 F-gass-sertifikater. Foto: NOVAP

Kontroller kommer

Solgaard opplyser at Isovator nylig har hatt besøk av  Miljødirektoratet, som ble oppdatert om hvilke bedrifter og personer som har sertifisert seg.

–  Myndighetene gjør seg nå klare til å starte kontroller, sier Solgaard. Samtidig har bransjen tatt kravene inn over seg i større grad enn tidligere.

– Nå står folk i kø for å gå på kurs. Noen av eksamenssentrene melder om fulle kurs, men det finnes ledige plasser, sier Solgaard. Novap fortsetter med sine f-gass-kurs på Kuben Yrkesarena i Oslo gjennom hele høsten.

– Det begynner å bli fullt, men vi har noen ledige plasser innimellom, opplyser kursansvarlig Einar Gulbrandsen i Novap.