Årsmøte i NOVAP 11. juni

Norsk Varmepumpeforening avholder årsmøte 11. juni. I etterkant av årsmøtet vil det  være anleding til å være med på lunsj med deltakerne på møtet.

Agenda for årsmøtet

  • Valg av møteleder
  • Valg av referent
  • Godkjennelse av innkalling
  • Styrets beretning om siste års virksomhet
  • Plan for neste års virksomhet
  • Valg
  • Fastsettelse av medlemsavgiften
  • Behandling av innkomne forslag

Vi håper flest mulig av våre medlemmer har anledning til å stille på foreningens årsmøte den 11. juni 2014.

Merk at dette arrangementet kun er åpent for medlemmer.

Create your free online surveys with SurveyMonkey , the world's leading questionnaire tool.