Brannfarlige kuldemedier

28. august 2018

Norsk Varmepumpeforening tilbyr en-dags sikkerhetskurs for kulde- og varmepumpemontører og servicepersonell i storkjøkken- og hvitevarebransjen.

Kurset er utviklet av Thomas Bergersen for Norsk Varmepumpeforening. I etterkant av kurset blir det sendt ut et personlig kursbevis.

Målgruppe og forkunnskaper:

Kurset forutsetter at deltakeren har kompetanse og praktisk erfaring fra å jobbe med kulde- og varmepumpeanlegg. Det forutsettes at deltakeren gjennomfører en nettbasert forøve i forkant av kurset og leser gjennom kursheftet som følger med kurset.

Kursmateriell:

Stig Rath har utarbeidet et kurshefte om brannfarlige kuldemedier som vil være teorigrunnlaget til dette kurset. Heftet blir sendt ut til deltakere ved påmelding til kurset.

Foreleser på kurset er Thomas Bergersen:

Thomas Bergersen har lang erfaring fra kulde- og varmepumpebransjen.

Enkel timeplan:

07.30

Registrering

08.00

Velkommen

11.15

Lunsj

16.00

Oppsummering av kurset og avslutning

 

Påmelding

Påmelding er stengt for Arrangement

Påmeldingsfrist:

21

Aug