Isovator blir sertifiseringsorgan for F-gass forordningen

Klif har valgt Isovator som sertifiseringsorgan for EUs F-gass forordning. Forordningen har allerede trådt i kraft i Norge, og nå vil også den delen som gjelder sertifisering av bedrifter og personell bli innført.

Kun sertifisert personell kan montere varmepumper

Etter en overgangsperiode vil det da kun være sertifisert personell som har lov til å installere varmepumper i Norge. Dette gjelder også varmepumper med hurtigkoblinger som i dag selges til privatpersoner per postordre. NOVAP har lenge etterlyst fremdrift i prosessen med å innføre EUs F-gass forordning i Norge og mener dette vil bidra til bedre varmepumpeinstallasjoner og mer fornøyde kunder.

Siste nytt om ordningen på Varmepumpekonferansen

NOVAP har vært i kontakt med Isovator og vil tilpasse våre kurs i henhold til de krav som stilles i F-gass forordningen. Lisbeth Solgaard i Isovator vil også være en av foredragsholderne på Varmepumpekonferansen 2011 og vil her oppdatere bransjen på de krav som stilles gjennom F-gass forordningen.

Du kan lese mer om dette på sidene til Klif og Isovator.